GREEN PSYCHOLOGY – ЗЕЛЕНА ПСИХОЛОГИЯ

ПРОГРАМАТА “GREEN PSYCHOLOGY – ЗЕЛЕНА ПСИХОЛОГИЯ” е програма посветена на психологическите и психосоциалните аспекти на взаимодействието “човек – природа”.

Програмата започна още през 2008-ма година като изследователски проект за събиране на данни от психологически изследвания на взаимодействието “човек-природа” във всичките му аспекти.

Green Psychology – Зелена психология има специализирана Фейсбук-група, която стимулира участниците в нея да споделят помежду си своите преживявания за взаимодействието си с природата.Това е само една от целите му – да ангажира широката общественост и професионалната общност на психолозите в България с темата “ЕКОПСИХОЛОГИЯ”.

Публикувайте в страницата на групата ни във Фейсбук своите преживявания – истории, мнения, прозрения, чувства, снимки, видеоклипове, проекти и всичко, което описва вашите лични преживявания в общуването с природата. Коментирайте споделеното тук. Поканете и други да го направят!

Втората професионална цел на проекта е в България да се създадат и реализират изследователски научно-професионални програми в областта на Еко-психологията и екологичната социална отговорност. Ако имате изследвания, програми за обучение, квалификация и специализация и идеи за проекти в областта на ЕКОПСИХОЛОГИЯТА, моля свържете се с нас или ги публикувайте в страницата на Green Psychology -Зелена психология.

Как ви въздейства взаимодействието ви с природата днес?

Присъединете се към групата ни във Фейсбук и споделете тази информация с контактите си!

https://www.facebook.com/groups/greenpsychology/

Следете публикациите ни под заглавието #greenpsychology

%d bloggers like this: