ПСИХОЛОЗИ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ПРОМЯНА В БЪЛГАРИЯ

ПСИХОЛОЗИ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ПРОМЯНА В БЪЛГАРИЯ е отворена професионална мрежа за обмен и взаимодействие между висококвалифицирани професионални психолози, граждани и организации, ангажирани с проблемите на социалната отгворност и промяна в България. Чрез нея колегията може да публикува, дискутира и действа свободно и отговорно по всички вълнуващи я обществено значими теми, проблеми и инициативи!

Създателят на мрежата д-р Пламен Л. Димитров ви кани да се присъедините и да участвате активно. Изпращайте предложенията си за публикации в страницата на мрежата на е-поща: dr.plamen.dimitrov@gmail.com

Мрежата има своя страница и публична група във Фейсбук:

Фейсбук-страница:

https://www.facebook.com/bgpsychologists4change/

Отворена група:

https://www.facebook.com/groups/BGPSYCHOLOGISTS4CHANGE/

%d bloggers like this: