МЕЖДУНАРОДНА ПРОФЕСИОНАЛНА МРЕЖА НА ЧАСТНОПРАКТИКУВАЩИТЕ ПСИХОЛОЗИ – PsyNet

 
В периода 2020-2022 г. PsyNet съдейства за реализацията на няколко програми в България:
 

PsyNet


PsyNet (@PsychNetwork) е отворена неформална международна мрежа на висококвалифицирани професионални психолози с индивидуална или колективна частна практика. 

Дейността на PsyNet в периода 2020-2030 г. е фокусирана основно върху към реaлизацията на международни връзки и проекти на частнопрактикуващи колеги – психолози и психотерапевти, застъпничество и привличане на подкрепа за професионалната им практика и продължаващото им професионално развитие.


Съ-основател и координатор на PsyNet:

д-р Пламен Л. Димитров

Ако искате да сe присъедините към екипите от доброволни сътрудници за развитие на дейността и организацията на мрежата, позвънете на 0888 42 9730 за интервю.

PsyNet е неформална мрежа от съмишленици, не събира членски внос и не генерира приходи от дейността си.

PsyNet Фейсбук страница и Фейсбук група (PsyNet Co-Workers)

%d bloggers like this: