Привет! Как сте днес?

Актуализирайки днес информацията за блога си, установих, че през август 2021-ва ще навляза в 38-та година от своята изследователска дейност и консултативна практика в няколко професионални области, в които – надявам се, – мога да съм Ви полезен с опита, уменията и стила си на работа и в текущата ситуация, изпълнена с толкова много предизвикателства и възможности:

  • екзистенциалната психология и терапия с индивиди, групи, организации и общности;
  • социално-психологическите анализи, научно-приложни изследвания и професионални консултации;
  • откриването, обучението и грижите за развитието и реализацията на компетентни професионалисти в областта на психологията, психотерапията, организационното консултиране и социалната промяна;
  • идентификацията и изграждането на автентични и отговорни организационни лидери и ефективни мениджъри във всички обществени сектори;
  • развитието на ефективни работни групи, организационни системи и отношения, устойчиви управленски екипи, междусекторни партньорства и общности;
  • изработването, управлението и осъществяването на програми за групова и организационна диагностика, организационно възстановяване, укрепване и развитие;
  • създаването, внедряването и осъществяването на интегрирани програми за психологическа и психосоциална подкрепа (EAP), вкл. кризисни интервенции и спешна психологическа помощ в организации и общности;
  • укрепването и развитието на проекти, организации и мрежи, работещи в сферата на здравната култура, грижите за психичното здраве и качеството на живота, гражданската демокрация, иновациите и социалната отговорност в бизнес организациите, благотворителността, опазването на биоразнообразието и противопоставяне на вредните ефекти на консуматорската култура, търговията с влияние, корупцията и дискриминацията в обществените отношения.

Вижте повече в рубриките на блога. Бъдете здрави!

Очаквам въпросите и предложенията Ви за съвместна работа и през 2021 г. 

д-р Пламен Луков Димитров  – BGRP-0184 (6001;6002;6004), RODC

Регистриран психолог – психотерапевт и  консултант по организационно развитие

P.S.: А ето и  един скромен подарък от мен за Вашата библиотека

Published by drplamendimitrov

http://plamendimitrov.blog.bg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: