ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Дружеството на психолозите в Република България

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението,
С решение на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България, взето на 13 декември 2019 г., се свиква Общо събрание на Дружеството на 08. 02. 2020 г., от 10:00 часа в голямата зала на хотела на БАН:
„Дом на Учения”
София 1113, кв. Гео Милев
бул. “Шипченски проход” 50

За повече информация и Дневния ред на Общото събрание вижте страницата на сайта на Дружеството –

„ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ДПБ“

ПРОГРАМА НА МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, СОФИЯ, СУ „Св.Климент Охридски“

Съобщение:

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България! Колеги и приятели!

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, организирана от Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания към Катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 29 и 30 ноември 2019 г.

За допълнителна информация, моля, вижте прикачения тук файл с Програмата на конференцията.

Университетски център за управление на
конфликти и организационни изследвания
Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“,
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 4, каб. 204

Гл.ас. д-р Валерия Витанова
Е-mail: leadership.conference@phls.uni-sofia.bg
Тел.: 02 8005 111, вътр. 290
0888 38 84 22

 

Източник: Бюлетин на ДПБ  https://psychological.wordpress.com/2019/09/30/lod2019/

 

 

5 май 2019 – ЧЕСТИТ ЗЛАТЕН ЮБИЛЕЙ НА ДПРБ

BPS Logo

Уважаеми колеги-психолози,

На 5-ти май 2019 г. Дружеството на психолозите навършва 50 години от официалната му регистрация като сдружение на психолозите в България. Негови учредители в далечната 1969 г. са: акад. Сава Гановски – председател, проф. Генчо Пирьов – заместник председател, проф. Ема Герон – заместник председател, доц. Георги Йолов – секретар, както и стотиците редови членове, допринесли със своя труд и ентусиазъм за изграждането на съвременната психологическа общност у нас.

Като изразяваме своята почит и благодарност към делото на основателите на „Дружеството на българските психолози”, ние потвърждаваме и своята отговорност към задачите на своето време – подготовката и квалификацията на психологическите кадри, отговорността към обществото и негово психично здраве, регулацията на психологическата общност и съсловие.

На този златен юбилей пожелаваме на всички колеги-психолози здраве и дълголетие, непресъхваща енергия и ентусиазъм, за да творят и изпълняват успешно своята мисия – да правят хората по-добри и по-щастливи!

УС на ДПБ

Дружество на психолозите в Република България
София – 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2
е-поща: office@psychology-bg.org
GSM: 0887 426 394; офис тел: 02/85 10 999
IBAN: BG75UBBS88881000117062

ПСИХОЛОГИЯТА И ПСИХОЛОЗИТЕ


bps-logo_small.jpeg

Психологията е изключително разнообразна научна дисциплина и професионална практика, основаваща се на задълбочени изследвания и радваща се на широко и ежедневно практическо приложение във всички сфери на съвременния живот. Част от психолозите се занимават с научно-изследователска дейност, разработват психологически теории и научно-приложни програми като ги проверяват чрез  строги научни методи като наблюдението, лабораторните и теренни експерименти, статистическото моделиране и психологическия анализ. През XXI-ви век психологията е световно утвърдена и многопрофилна професионална практика – психолозите прилагат отговорно постиженията, методите и огромните възможности на научната психология, за да помагат на хората, на човешките групи, организации и общности да живеят по-качествено, да действат и да се развиват по-пълноценно. Като наука и професионална практика психологията непрекъснато се развива и всеки ден носи на хората нови открития и решения. Българските психолози участват в тези процеси и чрез своята професионално-съсловна организация – Дружеството на психолозите в Република България.

Дружеството на психолозите в България (ДПБ) е най-старата и многобройна професионална асоциация на професионалните психолози у нас. Тя е основана още на 5 май 1969 г. и обединява голям брой висококвалифицирани психолози, които работят във всички области на психологическата наука и професионална практика. Дружеството на психолозите в България е национално представителен член на най-големите международни организации – Световният съюз на психолозите (IUPsyS), Международната асоциация по приложна психология (IAAP) и Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA).

Дружеството администрира Публичния регистър на психолозите в България и Националния регистър на психологическите тестове, грижи се за непрекъснатото професионално развитие на своите членове и за прилагането на Кодекса за професионална етика на психолозите и Международните и националните стандарти за добра научно-изследователска и професионална практика.

Българското списание по психология (ISSN 0861-7813) е официалното издание на Дружеството на психолозите от 1973 г. Дружеството на психолозите в България е основен организатор на провеждащия се на всеки три години Национален конгрес по психология и участва в организацията на множество конференции, семинари, срещи и обучителни програми за и от психолози от всички области на психологията като наука и професионална практика. Студентите по психология също участват в дейността на Дружеството на психолозите в България като членове на Младежката секция на ДПБ.

Освен оттук можете да научите за психологията и психолозите в България и в социалните мрежи – Фейсбук страницата на ДПБ е често посещавана както от професионалните психолози, така и от всички, които се интересуват и нуждаят от психологията в ежедневието си.

Дружеството издава и ежеседмичен Информационен бюлетин с актуална информация по всички въпроси, касаещи работата и развитието му. Ежедневно членовете, партньорите и приятелите на Дружеството на психолозите в България обменят информация и дискутират по важни теми в електронния Форум на ДПБ (BGPsychologyForum).

Ежеседмично членовете на ДПБ и абонатите на BGPsychologyForum получават безплатен онлайн достъп до ресурсите на ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКАТА НА ДПБ – Научни публикации от водещи световни издателства и списания във всички области на психологията като наука и професионална практика

Следете редовно публикациите ни и ни изпращайте въпросите, предложенията и коментарите си в полето по-долу.

Ако искате да се свържете директно с представител на ръководството на Дружеството на психолозите в България, моля пишете на имейл адрес:office@psychology-bg.org

/ КЪМ РЕГИСТЪРА НА ПСИХОЛОЗИТЕКЪМ ПУБЛИЧНАТА СТРАНИЦА НА ДПБ  / КЪМ ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН НА ДПБ / ДПБ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ /

bps-logo_small.jpeg

© 2001-2019 Bulgarian Psychological Society