ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПСИХОЛОЗИТЕ

Професията „ПСИХОЛОГ“ във всички нейни разновидности поставя много високи изисквания към професионалната квалификация, професионалната етика и социалната отговорност на упражняващите я. Всички членове на Дружеството на психолозите вписани в Публичния регистър на психолозите в България приемат ежегодно с нарочна декларация да съблюдават в ежедневната си практика Кодекса за професионална етика на Дружеството на психолозите в България.

Етичният кодекс на българските психолози е  съобразен с международните изисквания и стандартите към професията. Неговото спазване от членовете на Дружеството се наблюдава от постоянен орган – Етичната комисия на Дружеството на психолозите в България, – който се избира от Общото събрание на дружеството и е независим от Управителния съвет на организацията ни и другите й административни структури, със специални правомощия.

Молим Ви да вземете под внимание следното!

Без приемането и спазването на този Етичен кодекс на психолозите в България всяка дейност и публичното себепредставяне като психолог са потенциално проблемни!

Преднамереният или неглижиращ отказ да се приеме Кодекса за професионална етика на психолога е индикация за смущаващи дефицити в професионалната и социална отговорност на специалистта, дори при много висока квалификация и дългогодишен опит. Подобен отказ е и в разрез с принципите на психологията като наука и професия, международните и национални професионални стандарти, и добрите практики в професионалните гилдии на психолозите във всички страни-членки на Европейския съюз.

Всеки български психолог, който е приел през настоящата година да спазва Етичния кодекс на българските психолози е в състояние (при поискване) да посочи своя актуален личен професионален код (ISCO-BG-RP No……) вписан в Регистрационния му сертификат, който удостоверява – съгласно Международната класификация на професиите, – пред гражданите и институциите, че след приемането с лична декларация на Етичния кодекс и годишната проверка на неговия професионален статус и текуща професионална квалификация, специализация и правособност, е бил вписан като редовен член на Дружеството на психолозите в България в Публичния регистър на психолозите в България.

Запознайте се със съдържанието на действащия в момента

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

За кореспонденция с  Комисията по професионална етика: 

1606  гр.София, ул. Люлин планина 14, партер

office@psychology-bg.org

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s