УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / КОНТАКТИ

/ КЪМ РЕГИСТЪРА НА ПСИХОЛОЗИТЕКЪМ ПУБЛИЧНАТА СТРАНИЦА НА ДПБ  / КЪМ ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН НА ДПБ / ДПБ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ /

Членове на Управителния съвет (УС) на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) избрани от Общото отчетно-изборно събрание на ДПБ с мандат за 3 години (2016-2018):

Пламен Димитров – Председател на УС, тел.: 0888 429 730  pldimitrov@hotmail.com

Сава Джонев – Зам.-председател на УС, тел.: 0887 426 394  org_con@yahoo.com

Маргарита Бакрачевa – член на УС и Главен редактор на Българското списание по психология, тел. 0888 865 240

Татяна Янчева – член на УС, тел.: 0888 915 004

Соня Карабельова – член на УС, тел.: 0888 145 097

Калин Гайдаров –  член на УС, тел.: 0884 744 541

Стою Недин –  член на УС, тел.: 0888 700 544

 За да изпратите имейл на всички членове на УС, пишете на:

office@psychology-bg.org

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Понеделник: от 14.00 до 17.00 часа

Вторник: от 13.00 до 20.00 часа

Четвъртък: от 13.00 до 20.00 часа

Събота: от 11.00 до 13.00 часа

Съгласно член 10 в Устава на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) Управителният съвет (УС на ДПБ) е висшия орган за управление на ДПБ в периода между заседанията на Общото събрание и се избира за срок от три години.  Съгласно член 11 в Устава на ДПБ председателят на УС на ДПБ организира дейността на Общото събрание и Управителния съвет на ДПБ, ръководи и контролира текущата дейност на дружеството съгласно одобрените от Общото събрание насоки и приетите от него решения, взема решения по въпросите извън изричната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет и представлява дружеството пред трети лица.

Реклами