ПСИХО(Б)ЛОГ – PlamenDimitrov.BLOG.BG

ИЛИ ЕДИН ПСИХОЛОГ С ВЛОГ В BLOG.BG (www.PlamenDimitrov.blog.bg) e личен онлайн дневник на д-р Пламен Л.Димитров с авторски текстове в областта на екзистенциално-психодинамичното консултиране и екзистенциалната психотерапия, аналитичната организационна и социална психология и реализацията на програми за групово-динамичен тренинг на мениджъри, екипно, организационно и социално възстановяване и развитие, и корпоративни системи за интегрирана психологическа помощ, психосоциална подкрепа и кризисна интервенция на индивидуално, групово, организационно и социално ниво.
За контакти с автора:
dr.plamen.dimitrov@gmail.com или pldimitrov@hotmail.com GSM +359 888 42 9730 Twitter: @Plamen_Dr Facebook: @PlamenDimitrov.BPS
  • Представените в ПСИХО(Б)ЛОГ материали на български и английски език са авторски и не обвързват по никакъв пряк или косвен начин свързаните с автора организации, практики и проекти.
  • Моля, винаги споменавайте източника (www.plamendimitrov.blog.bg) при споделянето, разпространяването и цитирането на публикуваните тук материали и коментарите към тях в други електронни и печатни издания и публикации.
  • За да получите писмено разрешение за цитиране и споделяне на текстове от блога, моля, пишете на: dr.plamen.dimitrov@gmail.com
  • Информацията в блога се актуализира ежеседмично. Всички публикувани преди 1 май 2020 година текстове са архивирани и достъпът до тях е възможен след кореспонденция с автора.

ПСИХО(Б)ЛОГ

%d bloggers like this: