©СБОРНИК КНИГИ “ГРУПОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА” – 2-ро издание (София, 2021)

 

В края на 2021 година предстои да бъде публикуван пълния текст на Сборника: 

© Димитров, П., (2021), Психодинамика на човешките системи – Теория и консултативна практика. София – Сборник от 12 книги

Текстът на сборника представлява Второ, разширено и преработено издание на Сборника книги, споделени от автора безвъзмездно онлайн още през 2014 година под заглавието

“ГРУПОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ” ISBN 978-954-91472-6-1

© д-р Пламен Луков Димитров, RODC, автор, 2014 *

Безплатен онлайн достъп до своето копие от този текст(1190 страници в PDF формат), можете да получите оттук.

Откъси от финалната редакция на Сборника “ПСИХОДИНАМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ СИСТЕМИ – ТЕОРИЯ И КОНСУЛТАТИВНА ПРАКТИКА”  се публикуват редовно в ПСИХО(Б)ЛОГ и се споделят в едноименната Фейсбук група на адрес:
https://www.facebook.com/groups/humansystemspsychodynamics/*Текстовете в книгите от публикуваното онлайн Първо издание на сборника представляват българско, допълнено и преработено издание на публикуваните на английски език лекции на автора в различни школи по мениджмънт и бизнес администрация в Обединеното кралство Великобритания, Съединените Американски Щати, Канада и Кралство Норвегия в периода 2007-2019 г.:

© Dr Plamen Loukov Dimitrov, RODC, Author, 2008 – ORGANIZATIONAL PSYCHODYNAMICS: TEN INTRODUCTORY LECTURES FOR STUDENTS, MANAGERS AND CONSULTANTS, Blagoevgrad, “Iranik-M” Publishing House, 2008, ISBN 978-954-9382-48-8

За контакти, коментари и консултации по темите в Сборниците, спонсорство на изданието и преговори за издателски права:
тел.: 0888 42 9730 е-поща: dr.plamen.dimitrov@gmail.com  

Потърсете архива на публикациите във Фейсбук под заглавие: #HumanSystemsPsychodynamics

 

%d bloggers like this: