©СБОРНИК КНИГИ “КАК ЖИВЕЕМ? (ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА ПСИХОДИНАМИКА В КОНСУЛТИРАНЕТО И В ЖИВОТА)” – 1-во пълно издание (София, 2021)

В края на 2021 година предстои да бъде публикувано първото пълно издание на Сборника:

© Димитров, П., (2021), Как живеем? Екзистенциална психодинамика в консултирането и в живота (1984-2020). София – Сборник от книги, ISBN 978-954-91472-9-2. (2023 стр.)

Откъси от финалната редакция на книгите в сборника се публикуват редовно от автора в ПСИХО(Б)ЛОГ ( http://www.plamendimitrov.blog.bg ) и се споделят във Фейсбук-групата за екзистенциална психология и психотерапия @КАК ЖИВЕЕМ… с адрес: https://www.facebook.com/groups/HowWeLive

Потърсете архива на публикациите в: #какживеем

%d bloggers like this: