© УЧЕБНИК “ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” – ТОМ 1-3

В трите тома на учебника “Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси” се представят 14 ключови теми в областта на организационното консултиране, мениджмънта, управлението и развитието на човешкия капитал на организациите.

Всяка тема съдържа теоретична обосновка, пълен набор практически инструменти за обезпечаване на професионална консултантска работа и сценарий за провеждане на двудневен тематичен тренинг.

Автори: проф. Сава Джонев и д-р Пламен Л. Димитров, RODC

За поръчки към издателя

%d bloggers like this: