ИЗСЛЕДВАНИЯ

В разделите на секция ИЗСЛЕДВАНИЯ са представени само текущо активните научно-изследователските програми на д-р Пламен Л. Димитров, които все още предстои да бъдат финализирани и публикувани в периода 2021-2025 година.

Резултатите от по-рано реализирани научно-изследователски програми, експерименти и анализи под ръководството или с участието на д-р Пламен Л. Димитров са представени в секция ПУБЛИКАЦИИ.

За копие от доклади по представените проекти, изпратете заявка по е-поща:

dr.plamen.dimitrov@gmail.com

%d bloggers like this: