КАК ЖИВЕЕМ…

КАК ЖИВЕЕМ… e научно-изследователска и консултативно-терапевтична програма на д-р Пламен Л. Димитров, реализираща в уникална комбинация методологията на лонгитудното психологическо изследване с дълбочината и реализма на индивидуалната и груповата екзистенциално-психодинамична психотерапия с българи на възраст между 18 и 68 години в периода 1983-2023 година.

Резултатите от програмата предстои да бъдат публикувани в периода 2021-2023 година в Сборник от книги “Как живеем? Екзистенциална психодинамика в консултирането и в живота” (Вижте повече оттук)

Програмата поддържа и открита Фейсбук група “Екзистенциална психология и психотерапия на ежедневието”. Това е отворена за всички социална група във Фейсбук за споделяне и обмен на опит, идеи и добри практики за реално повишаване на качеството и смислеността на живота. Публикуват се и текстове в областта на екзистенциалната психология и психотерапия.

 

%d bloggers like this: