ТЕРАПИЯ

От 1983 година насам практиката ми като вписан в Публичния регистър на Дружеството на психолозите в Република България медицински (клиничен,невро- и кризисен) психолог и психотерапевт (Рег.No.BGRP-0184 -6001;6002;6004) и международно лицензиран консултиращ психолог-психотерапевт (Clinical Guidance Expert ComPsych International Provider’s No.2229908) се нарича Existential FACTS.

Конфиденциалността, доверието и високите професионални и етични стандарти в практиката ми са от първостепенна важност лично за мен и партниращите ми колеги и сътрудници. При необходимост привличам за екипна работа водещи специалисти от други терапевтични модалности и области като психиатрия, медицина, социална работа и др.

За предварително запазване на час: +359 888 42 9730 dr.plamen.dimitrov@gmail.com

  • Цена за една сесия за индивидуална работа (50-60 минути) е 60 лв. Минималният брой сесии за работа по един случай е 7 сесии в рамките на един-два месеца.
  • Цените за участие в групови сесии се договарят конкретно при формирането на терапевтичните групи.

В условията на пандемична обстановка се срещамe с пациентите си и онлайн в защитени интернет-платформи.

 

%d bloggers like this: