ЕXISTENTIAL FACTS – ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО-ПСИХОДИНАМИЧНА ТЕРАПИЯ

Ние всички преминаваме през трудни ситуации и болезнени периоди в живота си. И колкото да ни е трудно, осъзнаваме, че човек, опитвайки се да живее пълноценно и зряло, може да осмисли и болките, страданията и дори отчаянието в и около себе си.

В същото време ние живеем с и чрез нещата и отношенията, които създаваме и ценим. Например, в отношенията си с природата, от която сме част; с изкуството, което обичаме; с хората, на които държим и на които се доверяваме и разчитаме в добри и лоши времена.

Ние правим нещата в живота си стойностни и значими – придаваме им смисъл. А с практиките си като уникални индивидуалности и като съпреживяващи общности от уникални индивидуалности можем да правим и избори, и промени в хода на живота си. Ние разбираме, че в човешкия живот има и неизбежни трагедии – страдания, болести, загуби, смърт. Но заедно с това знаем, че ако сме честни със себе си, отговорни в изборите си и решителни в действията си, ако сме и по-човечно свързани помежду си, ние можем да осмислим и надмогнем съзидателно и тях. И когато е най-трудно да сме заедно един за друг.

Научете още днес повече за това какво представлява екзистенциално-психодинамичната терапия. Аз практикувам в тази област на психологичното консултиране и психотерапията с индивиди, двойки, семейства, групи и общности вече 37 години .

Практиката ми от 1983 година насам се нарича Existential FACTS. До края на 2020 година съм осъществил в нея над 100 хиляди часа в сесии за индивидуална и групова работа. И всеки път всичко обикновено започва с едно телефонно обаждане или кратък имейл, за да се запознаем и решим дали да работим заедно. В условията на пандемична обстановка през последната година се срещам с пациентите си и онлайн.

д-р Пламен Луков Димитров, +359 888 42 9730 dr.plamen.dimitrov@gmail.com

Вижте повече за екзистенциално-психодинамичния подход в терапията и консултиранмето и във Фейсбук: https://www.facebook.com/existentialFACTS/

Следете и публикациите ми в отворената за всички Група за екзистенциална психология и психотерапия @КакЖивеем… https://www.facebook.com/groups/HowWeLive/

%d bloggers like this: