ТРЕНИНГ

В рубриките на този раздел са представени само активните в периода 2020-2022 година тренинг и коучинг програми, квалификационни и образователни курсове ръководени, осъществявани и/или супервизирани от д-р Пламен Л. Димитров, RODC

За информация за по-рано осъществени академични, тренинг и коучинг програми, изпратете писмено запитване по е-поща: dr.plamen.dimitrov@gmail.com

%d bloggers like this: