Психология и психотренинг за актьори

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 2020-2021

по дисциплината “Психология и психотренинг за актьори” за специалност “Актьорство за драматичен театър” в Театрален колеж “Любен Гройс”

Курс на обучение: 6 модула по 30 часа на семестър, с общ хорариум: 180 часа

Преподаватели: д-р Пламен Димитров, Анелия Николова

Подробна информация Първи семестър 2020-2021

Подробна информация Втори семестър – 13.03. – 29.05.2021 г.

Новини, допълнителна информация и учебни ресурси за самоподготовка по курса във Фейсбук-групата “Психология и психотренинг за актьори”

 

 

%d bloggers like this: