PSYCHOPRAXIS INSTITUTE – BULGARIA

PSYCHOPRAXIS INSTITUTE – SOUTH-EAST EUROPE e международна акредитирана програма за продължаващо професионално развитие, супервизия и кариерна подкрепа на психолози, психотерапевти и други специалисти в поведенческите науки в началото на практиката им в различни области на психологическата помощ и психосоциалната подкрепа на индивиди, групи и общности.

Институтът е създаден от д-р Пламен Димитров през 2009-та година по време на Регионалната конференция по психология (София, 2009) на Световния съюз на психолозите и Международната асоциация по приложна психология.

В периода 2010 – 2022 година Институтът продължава да реализира в България и други страни от региона на Югоизточна Европа своята

ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ “РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА НА ПСИХОЛОГА”.

Начало на зимния сезон програмата: 17 ноември 2020 година, 17.30 – 19.00 Регулярност: Всеки вторник от 17.30 до 19.00 до 21.02.2021 год.

На 8 ноември 2020 година приключи Националния конкурс за 13-те стипендии на Международната професионална мрежа на частнопрактикуващите психолози – @PsyNet за участие в онлайн квалификационна програма „Развитие и управление на професионалната практика на психолога“, Ноември 2020 – Февруари 2021 година. Следните 13 кандидати получават пълни стипендии за участие в зимния сезон на програмата в размер на 90% от таксата за участие: Мария Василева, Виолета Динкова, Таня Кръстева, Росица Барганска, Краси Гешева, Елена Петровска, Фотка Георгиева, Петя Миндалова, Албена Русева, Павлета Савова, Сталина Атанасова, Нина Петкова и Милена Ганева-Бояджиева.

През своя Зимен сезон програмата ще се реализира чрез ежеседмични уебинари всеки вторник от 17.30 до 19.30 ч. чрез платформата ZOOM. Общата продължителност на програмата е 20 уебинара ( Общо: 60 учебни часа).

Пълната такса участие за участие за нестипендианти е 1200 лв. Стипендиантите на програмата – практикуващи колеги в началото на кариерното си развитие заплащат само 10% от таксата за участие след успешното завършване на участието в програмата си.

Цели на програмата: Основната цел на програмата е да предостави актуална информация, знания и компетенции за психолозите, работещи във всички сфери на професионалната практика и намиращи се в началото на своята кариера. Работната задача на 20-те работни уебинара включени в програмата “Развитие и управление на професионалната практика на психолога” – ноември 2020 – февруари 2021 година, – е да допринесе за професионалната квалификация, автентичното професионално израстване и успешната кариера на участващите психолози с акцент върху професионалната практика.

В програмата се използват материали, експертен опит и методическа супервизия от водещите професионални организации, с които Международната професионална мрежа на частнопрактикуващите психолози – PsyNet има трайни партньорски отношения. Завършилите програмата получават международно признат сертификат за продължаващо професионално развитие.

Кандидатите за участие в по-късните издания на програмата, които ще започнат през февруари, май, септември 2021 година следва да изпратят мотивационно писмо, актуално професионално CV, телефон и е-поща за контакт за събеседване до края на 2020 година, на адрес: dr.plamen.dimitrov@gmail.com

Основни тематични сесии в програмата (Зимен сезон 2020-2021):

Тематична сесия 1: Професионална етика и автентично присъствие в практиката на психолога – международни и национални стандарти и практики;

Сесия 2: Продължаващо образование и професионално развитие на психолога. Супервизия, интервизия, атестация и кариерно развитие;

Сесия 3: Правна регулация, професионална регистрация и саморегулация, сертификация и ревидализация на професионалната правоспособност в ЕС и България.

Сесия 4: EuroPsy Certificate of Psychology. Роля и функции на Публичния регистър на психолозите и психотерапевтите в България.

Сесия 5: Застъпничество и защита на професионалните интереси на психолога. Професионална отговорност;

Сесия 6: Организация, управление и развитие на професионалната практика на психолога – административно-финансови, организационно-кадрови и методологични аспекти;

Сесия 7: Организационно развитие на професионалната практика. Развитие на междудисциплинарното сътрудничество. Работа в професионални и институционални мрежи и програми;

Сесия 8: Маркетинг на професионалната практика, отношения с обществеността, институциите, медиите и потребителите;

Сесия 9: Социална отговорност и ангажираност на психолога. Участие в програми за безвъзмездно предоставяне на професионални услуги;

Сесия 10: Професионален одит и атестация на професионалната практика на психолога;

Сесия 11: Добри практики, професионални стандарти и методически указания в основните сфери на професионална практика на психолога – международни и национални еталони;

Сесия 12: Представяне за рецензия на индивидуален сертификационен проект.

Ръководител на екипа на програмата на Института в периода 2020-2022:

 д-р Пламен Димитров

За допълнителна информация за работата на PSYCHOPRAXIS INSTITUTE – SOUTH-EAST EUROPE в страната и региона следете публикациите ни във Фейсбук-страницата на PsychoPraxis Institute: https://www.facebook.com/groups/psychopraxis

%d bloggers like this: