HELPING SKILLS ACADEMY – BULGARIA

#HELPINGSKILLS
През 2020 и 2021 година д-р Пламен Л.Димитров чрез консултативната си практика @Existential FACTS формира и ръководи две учебни групи за реализация на сертификационната програма на “АКАДЕМИЯТА ЗА УМЕНИЯ ЗА ПОМОЩ” (THE HELPING SKILLS ACADEMY). Спонсор на програмата на Академията в периода 2020-2022 е Международната професионална мрежа на 
частнопрактикуващите психолози – PsyNet
Адресът на АКАДЕМИЯТА във Фейсбук е: https://www.facebook.com/groups/helpingskillsacademy/
АКАДЕМИЯТА Е УНИКАЛНА ЗА СТРАНАТА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА ИНТЕРАКТИВЕН САМОАНАЛИЗ В ГРУПА, КОЛЕГИАЛНА ИНТЕРВИЗИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ И ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА.
АКАДЕМИЯТА ЗА УМЕНИЯ ЗА ПОМОЩ Е ИНТЕНЗИВНА ОНЛАЙН КВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА ПО МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА “ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО-СИСТЕМЕН ПОДХОД КЪМ ЕФЕКТИВНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА ЗА ИНДИВИДИ, ГРУПИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩНОСТИ”
Подробна информация за съдържанието на програмата можете да свалите оттук.
Продължителност на програмата: 300 учебни часа
Работни езици: български и английски
Формат: Ежеседмичен уебинар в ZOOM.US и обмен на учебни материали и информация за самостоятелна работа на регистрираните участници
Сформиране на Учебна група 1 – България, Начало: 25 май 2020 година, 18.00 – 18.45 ч.
Първи уебинар от програмата на Учебна група 1 : 1 юни 2020 г., 18.00 -18.45 ч.
Сформиране на Учебна група 2 – България, Начало: 1 март 2021 година, 19.00 -19.45 ч.
За контакти, допълнителна информация и регистрация за участие в учебните групи на Академията: д-р Пламен Димитров Tel.: 0888 42 9730; е-поща: dr.plamen.dimitrov@gmail.com
Фейсбук страницата на Академията е със свободен достъп и осигурява актуална информация и допълнителни учебни ресурси за самостоятелна работа по темата професионални умения за помощ.
Следете и публикациите под заглавие #helpingskilss
%d bloggers like this: