АКАДЕМИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И ТРЕНИНГ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Вече над 10 години в партньорство с DiterambConsult Ltd. д-р Пламен Л. Димитров осъществява и непрекъснато обогатява Комплексната модулна тренинг програма за повишаване на квалификацията на мениджъри и стопански ръководители – “Академия за ръководители/мениджъри” (Management Academy). Графикът за присъствените семинари за групите на Академията през 2021-ва година включва следните основни тематични модули:

В допълнение между сесиите на Академията участниците в нея получават достъп до онлайн и лице в лице индивидуално консултиране (коучинг) и богата дигитална библиотека от учебни ресурси за самостоятелна работа по методологията SML (Self-Managed Learning), въведена в България от д-р Димитров още през 1993 година.

Тематичните тренинг семинари, които ще бъдат реализирани от д-р Пламен Л. Димитров в първата половина на 2021 година (като планирани открити обучения или след заявка като вътрешно-фирмени програми)  включват:

Подробна и актуална информация за съдържанието на програмата на Академията и другите тренинг програми за мениджъри с водещ д-р Пламен Л. Димитров можете да получите, ако следите публикациите на страницата на DiterambConsult Ltd. и от д-р Пламен Л. Димитров, ако изпратите писмено запитване на адрес: dr.plamen.dimitrov@gmail.com

%d bloggers like this: