СЕРТИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА КОНСУЛТАНТИ ПО ГРУПОВА ДИНАМИКА И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ – 2021

На 1 октомври 2021 година започваме присъствено, лице в лице, в малки групи. При необходимост ще преминен в хибриден режим на обучение.

За регистрация се свържете до 25 септември за конфиденциално събеседване: д-р Пламен Димитров, тел. 0888429730 dr.plamen.dimitrov@gmail.com

Курсът е постоянно действаща модулна програма (Общо 250 учебни часа от 1 октомври до 21 декември 2021 година със седмична ангажираност 25 учебни часа) за комплексна професионална подготовка на висококвалифицирани консултанти в областта на груповата динамика и организационното развитие.

Програмата на курса се разгръща интензивно в ежеседмични срещи в малки учебни групи от 7 до 12 участника по график съгласуван с участниците.

Програмата е подходяща само за високо мотивирани кандидати за кариерна реализация в области като тренинга на мениджъри и организационното консултиране, развитието на хората и екипите в организациите, управлението на програми за организационна промяна и изграждането на ефективни системи за управление.

Благоприятна предпоставка за успешно участие в курса е базисното обучение в магистратура по трудова и организационна психология, микроикономика, бизнес и публична администрация, и/или управление и развитие на човешките ресурси.

Пълноценното участие и доброто представяне на участниците в пълната програма на курса им осигурява сертификация в съответствие със стандартите на водещите международни асоциации за организационно развитие – OD Network и IODA.

Пълната такса за участие в курса е 2400 лв. (+ДДС) и може да бъде внесена на две равни вноски през октомври и декември 2021 г.

Регистрацията е възможна само след конфиденциално събеседване до 25 септември 2021 година.

За заявки: д-р Пламен Димитров, тел. 0888429730 dr.plamen.dimitrov@gmail.com

 

%d bloggers like this: