ТРЕНИНГ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИ КОНСУЛТАНТИ И АГЕНТИ НА ПРОМЯНАТА

В периода 11 февруари 2021 – 30.11.2022 г. ще бъде реализирана Фаза VI от дейността на Тренинг лабораториите за организационни консултанти и агенти на промяната „Психодинамика на организационното развитие и социалната промяна” (Фаза VI февруари 2021 – ноември 2022 г.). Молим Ви официално да потвърдите по е-поща dr.plamen.dimitrov@gmail.com намерението си за включване в работата на Тренинг лабораториите (Фаза VI) не по-късно от 7 февруари 2020 г.

Непременно придружете заявката си за регистрация с кратък текст в свободна форма, в който представяте себе си и обосновавате решението си да се включите в тази фаза от работата на Лабораториите. Включването в работата на лабораториите на нови членове се осъществява само след индивидуално конфиденциално събеседване на основата на предварителните заявки.

Както и в предходните фази сформираните групи от членове на Тренинг лабораториите ще се срещат в София два пъти месечно за не по-малко от 2 часа (присъствено и онлайн) и ще организират 5 до 7  уикенд уъркшопи по съгласуван от тях самите годишен график.

След създаването си от д-р Пламен Димитров през 2009-2010 г.  Тренинг лабораториите за организационни консултанти и агенти на промяната (T-Labs) реализираха 5 важни фази от живота и работата си:

  • Фаза I (2010-2011 г.) бе посветена на вникването чрез собствен опит и групова рефлексия в съвременните разбирания за психодинамиката на организационното консултиране и управлението на промяната;
  • Фаза II (2011-2014 г.) бе посветена на преживелищното изследване на груповата динамика и практиките на процесуалното консултиране в образователна, бизнес и терапевтична среда; 
  • През фаза III (2015 – 2016 г.) от съществуването си Тренинг лабораториите осигуряваха на всички свои членове – психолози, психотерапевти, треньори и организационни консултанти, мениджъри и бизнес лидери, педагози и социални работници, изследователи и студенти в социалните науки, с осъзнаван интерес към груповата динамика и организационното развитие –  интерсубективно времепространство за съвместно действено и рефлексивно изучаване на процесите на промяна и развитие в човешките групи, организации и общности;
  • През фаза IV (2016 – 2017 г.) бе посветена на изследването на съпротивите срещу промяната в групите, организациите и общностите;
  • Двегодишната програма на Фаза V (2018-2020 г.) стартира на  10 януари 2018 г.  и бе посветена на изследването на психодинамиката на коучинга и организационното консултиране.

След започването на работата ни през февруари 2021 г. специализираният сайт на Тренинг лабораториите (https://www.TrainingLab.wordpress.com) отново ще бъде затворен за външен достъп, за да се ползва като  работно пространство само от регистрирани членове на Тренинг лабораторията.

Инициаторът на лабораториите д-р Пламен Димитров, RODC не е техен научен ръководител, консултант, треньор или служител, а само домакин на споделеното от всички членове на лабораторията колегиално времепространство за интроспективно-интерактивен диалог и рефлексивен самоанализ.

Участието в работата на лабораторията е напълно безплатно! Членовете на лабораторията, обаче, солидарно участват в поемането на направените разходи за осигуряване на редовните си работни сесии (около 150 лв/за 2-часова сесия) и набират средства за организираните от тях уикенд уъркшопи (около 800 лв/уъркшоп) . Мисленето за пари лишава работата на Лабораторията от нейната автентичност като споделено пространство за задълбочено колегиално учене, изследване и развитие!

Ключов фактор за ефективността на Лабораториите е вътрешната мотивация на членовете им да се ангажират с неподправено, задълбочено, действено и рефлексивно изучаване на процесите на промяна в групите чрез интроспективно-интерактивен анализ на груповия диалог.

Моля, пишете на dr.plamen.dimitrov@gmail.com , ако имате въпроси или искате да запазите своето място в лабораторията. Ако смятате, че това може да представлява интерес за ваш колега или познат, моля препратете му тази покана. 

http://TrainingLab.wordpress.com

%d bloggers like this: